De Stichting Behoud Beeldende Kunsten Groningen en de Gerrit van Houten Stichting werken samen.

In mei 2010 is een intentieovereenkomst gesloten voor een samenwerking tussen de SBBKG en de Gerrit van Houten Stichting. De aanleiding hiervoor was dat de SBBKG, na de verkoop van het Natuurmuseum, niet langer gebruik kon maken van het depot dat aan haar in dit museum door de gemeente Groningen ter beschikking was gesteld. Nadat het bestuur van de SBBKG enkele jaren naar een nieuw onderkomen had gezocht, bleek dat de GvH Stichting bereid was om in haar depot de nodige ruimte vrij te maken om het bezit van de SBBKG te kunnen onderbrengen. De Johan Dijkstra Stichting en de Cornelis Jetses Stichting zijn hierbij voor gegaan.  

Het jaar 2011 is besteed aan de inrichting van de nieuwe ruimte en de verhuizing van het bezit van de SBBKG. Deze stichting beschikt nu over circa 22 strekkende meter rekken en 20 uitschuifbare panelen, waaraan aan weerszijden schilderijen kunnen worden gehangen. Na de verhuizing is het grootste deel van de werken uit haar bezit op alfabetische volgorde in de rekken geplaatst en zijn de eerste drie panelen gevuld met olieverfschilderijen van C.P. de Wit, oud-docent van Academie Minerva. De overige panelen zullen worden gevuld met werken die te groot of te klein zijn om in de rekken te kunnen worden geplaatst.    

De kosten van de verhuizing zijn tot het minimum beperkt door zoveel mogelijk van de bestaande opbergkasten gebruik te maken. Na alle problemen die bij de verhuizing moesten worden overwonnen staat de SBBKG thans een professioneel ingericht depot ter beschikking, waarin niet alleen de in haar bezit zijnde kunstwerken, maar ook een bibliotheek van boeken over Groninger kunstenaars en enkele realia zijn ondergebracht.

In de intentieovereenkomst is vastgelegd dat het bezit van de SBBKG binnen 5 jaar aan de Gerrit van Houten Stichting zal worden overgedragen, die zich verplicht dit bezit als een goed huisvader te beheren.

Zolang als beide partijen dit wenselijk achten zal de SBBKG daarna als onderdeel van de GvH Stichting blijven bestaan, waarbij het bestuur van de SBBKG zijn huidige taken zal blijven vervullen. Het blijft daarbij verantwoordelijk voor de inhoud van de website en het jaarverslag.   Het bestuur van de SBBKG prijst zich gelukkig dat met de beoogde samenwerking aan een periode van onzekerheid over de toekomst van de SBBKG een definitief einde is gekomen. Voor de aan haar toevertrouwde werken betekent dit dat deze in een goed geoutilleerde en beveiligde ruimte voor het nageslacht kunnen worden bewaard.