In memoriam Derk Stubbe

In december 2011 is op hoge leeftijd is onverwacht overleden de heer Derk Stubbe, Groninger, lezer en kunstverzamelaar.

Derk Stubbe bezat een indrukwekkende verzameling van vooral twintigste-eeuwse schilderijen en grafisch werk, verbonden met Groningen.Geruime tijd geleden heeft de heer Stubbe de Stichting Behoud Beeldende Kunsten Groningen (SBBKG) aangewezen als erfgenaam daarvan.Wij zijn de heer Stubbe daarvoor grote dank verschuldigd.

Overeenkomstig de doelstelling van de SBBKG zullen wij ons inspannen om werken uit de collectie Stubbe voor het Groninger publiek te organiseren.

Het bestuur van de Stichting Behoud Beeldende Kunsten Groningen.

Lees: Nieuwe aanwinst: Uit de verzameling van Derk Stubbe SBBKG in "Kijk op het Noorden." Het tijdschrift "Kijk op het Noorden" heeft royaal aandacht besteed aan onze stichting. Het artikel is de moeite van het lezen zeker waard. Daarna geeft u de zoekopdracht SBBKG en u wordt getracteerd op een fraaie foto en op de mogelijheid het artikel te downloaden.