Nieuwe aanwinst: Uit de verzameling van Derk Stubbe

Recentelijk heeft de Stichting Behoud Beeldende Kunst Groningen een collectie van ruim 300 kunstwerken verworven van de Heer Derk Stubbe. Wie is Derk Stubbe? Al meer dan 30 jaar verzamelt Derk Stubbe Groningse kunst. Aanvankelijk was hij geïnteresseerd in dorpsgezichten, later in keramiek, Jugendstil en abstracte Groninger schilderkunst. Het Instituut voor Kunstgeschiedenis heeft in 2004 een groot deel van Stubbes verzameling tentoongesteld. Al vroeg was Stubbe gefascineerd door kunst. Als kind genoot hij van afbeeldingen in schoolboeken en verzamelde hij krantenknipsels. Hij snuffelde graag in antiekwinkels. Zijn eerste aanwinst was een verzameling ansichtkaarten, maar de grote kunstwerken kon hij wegens geldgebrek nog niet aanschaffen. Na de oprichting van Stichting Groninger Kerken nam zijn interesse toe. Na de dood van zijn vader in 1973 nam hij diens zaak, een stoffeerderij over, waarna hij huismeester bij het Pelstergasthuis werd. Door zijn vaste inkomen kon hij aankopen doen en groeide zijn verzameling snel. Dit vooral door bezoeken aan galeries, waardoor zijn smaak geprikkeld werd. Zijn werken moesten aan twee criteria voldoen. Het moest betaalbaar zijn en een link hebben met Groningen. Zijn voorkeur ging uit naar stads- en dorpsgezichten. Toch behoren ook abstracte werken tot zijn verzameling, ondanks zijn niet erg grote belangstelling voor abstracte kunst. Dit kwam doordat hij alles verzamelde van Groninger kunstenaars. Dus ook abstracte werken van Groningers. Stubbe kocht altijd wat hij zelf mooi vond. Hij werd een vaste klant bij de galerie van Cees Hofsteenge aan het Zuiderdiep. Volgens Hofsteenge vormt de collectie van Stubbe een unieke eenheid. Alle werken hebben een onderling grote samenhang. De meeste werken die Stubbe in de loop der jaren heeft verzameld zijn van twintigste-eeuwse Groninger kunstenaars, maar ook van enkele negentiende-eeuwers, zoals Jan Ensing. Veel van zijn werken zijn toe te schrijven aan oud-ploegleden: Van der Zee, Melgers en De Vries. Het is een van onze doelstellingen werk ter beschikking te stellen voor tentoonstellingen in (bij voorkeur) openbare ruimten. Als regel betreffen deze tentoonstellingen een individuele kunstenaar. Indien u ruimte wilt bieden aan een tentoonstelling, zien wij uw reactie graag op Zie voor nadere informatie eveneens:"Collecties voor uitleen", elders op deze site.