Stichting Behoud Beeldende kunsten Groningen verwerft werk van Jan ten Have

Jan ten Have (14-3-1903 – 15-1-1991) ging al op zijn twaalfde jaar naar de Academie Minerva. Zijn leermeesters waren Bach, Kort, De Wit, en De Vries. Hij studeerde er tussen 1915 en 1922. In die periode ontving hij drie maal de academiemedaille. Hij ontwikkelde zich tot schilder, graficus en glazenier.

Samen met zijn broer begon hij in 1923 een lichtreclamebedrijf in Groningen. Dit begon als tweemansbedrijfje, waarin Jan de ontwerpkant voor zijn rekening nam, maar na verloop van tijd werkten ruim tachtig mensen in wat de “Gebr. ten Have Lichtreclamefabriek” was gaan heten. De broers voerden samen de directie.

De kunstenaar Jan ten Have timmerde niet echt aan de weg. Hoewel hij zijn hele leven kunst produceerde, was zijn kunstenaarschap een vrijetijdsbesteding, die uiteraard van groot belang voor hem was, nu eenmaal niet zijn belangrijkste bron van inkomsten.

Van jongs af aan tot zijn tachtigste jaar was hij altijd druk bezig met tekenen, schilderen, etsen, lithograferen en het maken van houtsnedes.

Menige tentoonstelling in binnen- en buitenland staat op zijn naam. Ook werkte hij mee aan groepstentoonstellingen, waaronder de jaarlijkse Ploegtentoonstelling in Pictura.

Als glazenier maakte hij, behalve talloze privé-opdrachten glaspanelen in de stadsschouwburg te Groningen en in het Raadhuis van Veendam.

In 1947 werd Ten Have lid van De Ploeg. In 1978 beëindigde hij dat lidmaatschap op grond van zijn leeftijd.

In 1957 werd werk van hem uit dat van 400 deelnemers geselecteerd voor een expositie in het kader van de Talens Prijsvraag.

Ten Have heeft zijn werk altijd goed kunnen verkopen. Toch heeft hij ruim honderd schilderijen en grafische werken nagelaten. Deze zijn ondergebracht in de Stichting Jan ten Have.

Op 23 april 2008 is het bezit van deze stichting overgedragen aan onze SBBKG. Op 8 augustus 2013 is een collectie uit het bezit van de schoonzuster van de schilder, Mevrouw Miep Bruil - Haverkamp aan onze verzameling toegevoegd.

Een tentoonstelling van werk van Ten Have is in voorbereiding.